Văn bản pháp quy


Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm
07/2012/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/02/2012
16/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 06/02/2013
09/2013/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 15/06/2013
55/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 04/07/2011
16/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 03/03/2010
27/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06/04/2012
03/2013/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 31/01/2013
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 15/07/2013
09/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội 19/08/2014
35/2009/QH12 Quốc hội Luật Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 18/06/2009
Hiển thị 141 - 150 of 150 kết quả.
của 15

Chuyên mục văn bản pháp quy

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Thống kê truy cập

0 0 0 5 2 5 4 6 2 6
Hôm nay: 1111
Hôm qua: 1413
Tháng này: 79909
Tổng cộng: 0005254626