Văn bản pháp quy


Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm
14/2012/QH13 Quốc hội Luật Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 20/06/2012
03/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Thông tư 03/2018/TT-BTP quy định về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành 10/03/2018
28/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 04/04/2013
35/2013/QH13 Quốc hội Luật Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 20/06/2013
123/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 15/11/2015
15/2015/TT-BTP Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra chính phủ Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 16/11/2015
281/2016/TT-BTC Bộ tài chính Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch. 14/11/2016
56/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 08/12/2016
15/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 27/02/2014
126/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Bãi bỏ một số nội dung và mức thu lệ phí “cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017
Hiển thị 1 - 10 of 204 kết quả.
của 21

Chuyên mục văn bản pháp quy

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Thống kê truy cập

0 0 0 6 9 9 2 1 3 5
Hôm nay: 242
Hôm qua: 540
Tháng này: 21777
Tổng cộng: 0006992135