Văn bản pháp quy


Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm
22/2017/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Nghị định về hòa giả thương mại 24/02/2017
31/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN 15/11/2017
39/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 15/12/2017
43/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 29/12/2017
44/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 29/12/2017
45/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 29/12/2017
32/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 15/11/2017
97/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 18/08/2017
18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra chính phủ Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính 14/12/2015
13/2015/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 29/09/2015
Hiển thị 1 - 10 of 150 kết quả.
của 15

Chuyên mục văn bản pháp quy

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Thống kê truy cập

0 0 0 5 4 9 2 6 9 7
Hôm nay: 880
Hôm qua: 1930
Tháng này: 20891
Tổng cộng: 0005492697