Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam