Xuất bản thông tin

Danh sách tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và đấu giá viên hoạt động trong các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (tính đến ngày 20/6/2017)

Thực hiện quy định của Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp về việc quy định và hướng dẫn thực hiện Nghị điịnh số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đăng tải danh sách tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và đấu giá viên hoạt động trong các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (tính đến ngày 20/6/2017) để các tổ chức và cá nhân biết và liên hệ. Kích vào đây để xem chi tiết.


                                                     

Thống kê truy cập

0 0 0 5 1 2 1 1 2 4
Hôm nay: 3820
Hôm qua: 7110
Tháng này: 437438
Tổng cộng: 0005121124