Xuất bản thông tin

Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng ký kết thực hiện Quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư trên địa bàn thành phố


    Sáng ngày 18/5/2017,  Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng  tổ chức Lễ ký kết thực hiện Quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động  triển khai thực hiện Quy chế số 4617/QCPH/BTP-LĐLSVN ngày 28/12/2016 về phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư của thành phố Đà Nẵng.


    Tham dự Lễ ký kết về phía Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng có luật sư Trần Cảnh Nhứt - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, các luật sư trong Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư, các luật sư là cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Về phía Sở Tư pháp có có đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, các phòng chuyên môn thuộc Sở và các trợ giúp viên pháp lý.
    

Đ/c Châu Thanh Việt – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp    Tại Lễ ký kết, hai bên thống nhất ký kết Quy chế  phối hợp thực hiện hiệu quả các  nội dung chủ yếu như: Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư; giới thiệu và thực hiện trợ giúp pháp lý; lựa chọn luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; công tác thông tin, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động…
 

Đồng chí Châu Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và ông Lê Xuân Hạt Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư cùng ký kết Quy chế phối hợp


    Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Châu Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp mong muốn Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư thành phố sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế phối hợp để tăng cường việc quản lý luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật nhằm cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, đảm bảo chất lượng cho người được trợ giúp pháp lý, không bỏ sót đối tượng được trợ giúp pháp lý …


    Đại diện cho Đoàn Luật sư thành phố, Luật sư Trần Cảnh Nhứt cho rằng sự kiện này đã mở ra một trang mới cho công tác phối hợp giữa Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp trong hoạt động của 2 bên nói chung và trong hoạt động quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư nói riêng. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư cũng đề nghị Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước có giải pháp để tất cả những đối tượng được trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố, nhất là hình thức tham gia tố tụng đều được biết về quyền trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ miễn phí này khi có nhu cầu./.


                    Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước – Sở Tư pháp.


                                                     

Thống kê truy cập

0 0 0 5 1 2 1 1 5 8
Hôm nay: 3854
Hôm qua: 7110
Tháng này: 437472
Tổng cộng: 0005121158