Thông báo về xét tuyển viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng năm 2022
Đăng ngày 21-11-2022 14:56

Thông báo số 4185/TB-STP ngày 18/11/2022 của Sở Tư pháp về xét tuyển viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm