Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Nguyễn Đức Bình
Đăng ngày 11-11-2022 15:01

Quyết định số 231/QĐ-STP ngày 11/11/2022 của Sở Tư pháp về đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thông tin đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên:

Họ và tên: Nguyễn Đức Bình
Số thẻ: 64/CCV cấp ngày 11/11/2022
Nơi hành nghề: Văn phòng công chứng Phạm Bá Tuyên

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm

Các tin khác