Quận Hải Châu với các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Đăng ngày 11-11-2022 04:00

           Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11). Để Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành sự kiện chính trị pháp lý quan trọng, thực sự là ngày hội của toàn dân, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã được tổ chức trên địa bàn quận Hải Châu, UBND quận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể:

         Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trực tuyến quận Hải Châu năm 2022” cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ngành, Hội đoàn thể và UBND 13 phường thuộc quận, cuộc thi diễn ra từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 20/11/2022.

       Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật truyến quận Hải Châu năm 2022”

           Quận Đoàn Hải Châu phối hợp với Đoàn khối cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình phiên toà giả định về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự cho gần 200 ĐVTN các phường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

                                                  Phiên tòa giả định

          UBND quận chỉ đạo UBND 13 phường tổ chức diễu hành xe lưu động Hưởng ứng Ngày Pháp luật vào sáng ngày 09/11 trên các tuyến đường chính thuộc quận kết hợp cổ động trực quan với phát thanh các nội dung tuyên truyền ý nghĩa Ngày Pháp luật, các quy định của pháp luật mới có liên quan đến đời sống nhân dân.

 

         

Xe cổ động diễu hành trên đường Quang Trung –quận Hải Châu

           Tại trụ sở Trung tâm hành chính quận và UBND 13 phường hoạt động tuyên truyền pháp luật trực tiếp đến Nhân dân, kết hợp treo băng rôn, biểu ngữ. Ngoài ra, UBND 13 phường còn đăng tải Trang tin Pháp luật và các văn bản liên quan đến đời sống Nhân dân trên Trang thông tin điện tử của phường, cấp phát tài liệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Phòng Tư pháp quận Hải Châu

 

 

Các tin khác