Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Lê Văn Vinh
Đăng ngày 24-10-2022 03:09

Quyết định số 202/QĐ-STP ngày 18/10/2022 của Sở Tư pháp về đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thông tin đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên:

Họ và tên: Lê Văn Vinh
Số thẻ: 63/CCV cấp ngày 18/10/2022
Nơi hành nghề: Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm

Các tin khác