Sở Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp
Đăng ngày 29-09-2022 01:34

 

      Thực hiện Quyết định số 966/QĐ-BTP ngày 25/5/2015 của Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp, Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND thành phố về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 của thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 443/KH-STP ngày 16/02/2022 của Sở Tư pháp về Triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, ngày 23/9/2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp. Học viên tham gia Lớp bồi dưỡng gồm có đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn thành phố; các giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; công chức các sở, ngành tham mưu về công tác giám định tư pháp và công chức, viên chức có nhu cầu tìm hiểu kiến thức pháp lý về giám định tư pháp.

 

   Đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp  phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

          Phát biểu chỉ đạo tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các học viên tham gia học tập nghiêm túc, làm bài thu hoạch đạt yêu cầu, phát huy kiến thức tiếp thu được nhằm phục vụ tốt cho hoạt động thực tiễn, đem lại hiệu quả ngày càng cao cho công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thụy - Trưởng phòng Phòng Thanh tra bổ trợ tư pháp và quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp báo cáo tại Lớp bồi dưỡng

         Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên đã được cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết đối với công tác giám định tư pháp, từ đó đảm bảo cho người giám định tư pháp hiểu, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của hoạt động tố tụng cũng như nhu cầu của xã hội về giám định tư pháp, giúp cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc có thể vận dụng những kiến thức đã được bồi dưỡng vào công tác thực tiễn, nâng cao hiệu quả trong công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố./.

                                                                                                                                                   Phòng Bổ trợ Tư pháp