Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn cho tập huấn viên chủ chốt về cách thức khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 16-09-2022 10:19

      

         Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ, trong hai ngày 14 và 15/9/2022, Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp đã tổ chức Lớp tập huấn cho tập huấn viên chủ chốt về cách thức khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển tại Đà Nẵng. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các báo cáo viên kiến thức cơ bản về công tác pháp điển và kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển.

Ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp

          Tham dự Lớp tập huấn có Ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và Bà Nguyễn Thanh Vân - Đại diện Văn phòng UNDP tại Việt Nam. Học viên của lớp tập huấn là các công chức đang công tác tại Sở Tư pháp một số tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum.

           Chương trình tập huấn được thực hiện trong 02 ngày với mục tiêu là trang bị cho học viên các nội dung chính: Kiến thức tổng quan về công tác pháp điển và Bộ pháp điển; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển. Học viên được tiếp cận thông tin theo phương pháp học tập tích cực: thuyết trình; thảo luận nhóm; thực hành; bài tập tình huống và giảng thử. Trước và sau Lớp tập huấn đều có hoạt động đánh giá qua phiếu khảo sát của các học viên tham gia. Sau chương trình, các học viên được tập huấn sẽ là các báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu về công tác pháp điển và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại địa phương mình. 


           Ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và Bà Nguyễn Thanh Vân - Đại diện Văn phòng UNDP tại Việt Nam

      Tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Duy Thắng và Bà Trần Thanh Loan, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL đã tập huấn nội dung tổng quan về công tác pháp điển hệ thống QPPL và Bộ pháp điển; Cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển. Trong phần tập huấn này, các học viên được chia nhóm thảo luận và thuyết trình. Các nhóm đã tham gia một cách tích cực, sôi nổi và chia sẻ các quan điểm liên quan đến nội dung của bài giảng.

 

        Sau khi được giảng dạy về phương pháp và kiến thức, các học viên đã vận dụng các kỹ năng được đào tạo để thực hành giảng thử và điều hành một lớp học. Ngoài ra, các học viên đã đóng góp các ý kiến về công tác tổ chức lớp học, nội dung thiết kế chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, thời lượng và nội dung cụ thể của từng chuyên đề. Đây là dịp để đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tự hoàn thiện bản thân, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt công việc được giao.

       Kết thúc Lớp tập huấn, ông Nguyễn Duy Thắng đã tổng kết nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy của Lớp tập huấn và đề nghị nhóm các tập huấn viên chủ chốt sẽ phát huy được kỹ năng, kiến thức được tập huấn để thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong thời gian tới. Ông Nguyễn Duy Thắng đã cảm ơn giảng viên, trợ giảng và đại biểu đã dành thời gian tham dự Lớp tập huấn; cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Dự án EU JULE, UNDP trong thời gian qua và Cục Kiểm tra văn bản QPPL mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ của Dự án tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp điển hệ thống QPPL và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển trong thời gian tới./.

                        

 Phòng Phổ biến, Quản lý xử lý và TDTHPL Sở Tư pháp