Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho ông Phùng Văn Sang
Đăng ngày 13-09-2022 10:27

Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 13/9/2022 của Sở Tư pháp về đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thông tin đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên:

Họ và tên: Phùng Văn Sang
Số thẻ: 183/CCV cấp ngày 13/9/2022
Nơi hành nghề: Văn phòng công chứng Phạm Bá Tuyên

Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm