Quận Liên Chiểu diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

         Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

 

 

         Hiểu được ý nghĩa sâu sắc đó, UBND quận Liên Chiểu đã chủ động xây dựng Kế hoạch Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu; trên cơ sở đó các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường thuộc quận khẩn trương triển khai các hoạt động thiết thực và hiệu quả như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trên các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, đơn vị; Tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho đoàn viên đoàn thanh niên trên địa bàn quận, tổ chức đăng tin, viết bài trên trang thông tin điện tử của quận, đăng trên facebook của đoàn, hội...

 

         Sáng ngày 09-11, tại UBND quận đã tổ chức diễu hành bằng xe cổ động, đoàn diễu hành thực hiện đọc tin trên loa xe lưu động, đọc tin trên đài truyền thanh quận, phường các nội dung như Ý nghĩa của ngày pháp luật, tuyên truyền Nghị quyết số 119/2020/QH14, tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Covid-19./.

 

 

Phòng Tư pháp quận Liên Chiểu