Quận Ngũ Hành Sơn tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

         Vừa qua, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với UBND phường Mỹ An tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho đối tượng là Tổ COVID cộng động tại khu dân cư trên địa bàn phường Mỹ An.

 

Quan cảnh tại Hội nghị tuyên truyền tại UBND phường Mỹ An

 

         Thực hiện theo Chương trình Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021và Kế hoạch số 3324/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND quận Ngũ Hành Sơn về thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền các văn bản về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Tổ COVID cộng đồng tại khu dân cư thuộc các phường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

    

         Và nhằm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố cũng như của Quận ủy Ngũ Hành Sơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn quận, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận tiếp tục tham mưu UBND quận đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây cũng là chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. 

 

         Thông qua Hội nghị tuyên truyền, các thành viên của Tổ COVID cộng đồng tại khu dân cư được truyền đạt những nội dung mà Tổ COVID cộng đồng tại khu dân cư cần nắm rõ để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Tổ trong việc chủ động, khẩn trương triển khai ngay công tác tổ chức, phối hợp giám sát, phát hiện, lấy mẫu và cách ly tất cả những trường hợp có nghi ngờ và được nghe phổ biến các hành vi, nhóm hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống COVID-19. Từ đó Tổ COVID cộng đồng tại khu dân cư triển khai thực hiện tốt việc truyền thông, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch; yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, chủ động khai báo y tế khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, góp phần vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh./.   

Phòng Tư pháp quận Ngũ Hành Sơn