Huyện Hòa Vang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đến với mọi người dân
Đăng ngày 05-05-2021 10:34

         Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian qua, huyện Hòa Vang đã tích cực trong việc thông tin các nội dung liên quan tới bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân. 

         Cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Hòa Vang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

 

 

Ông Tạ Tự Bình - Phó giám đốc Sở Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật thành phố Báo cáo tại Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện

 

        Ông Lê Văn Hùng Vương, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết: Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện đã tập trung xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ này theo đúng các yêu cầu và kế hoạch đề ra. Việc tuyên truyền được tiến hành với các hình thức đa dạng, phong phú như: Cổ động trực quan, treo pa nô, áp phích, băng rôn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Huyện tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân, tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử để người dân biết và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của công dân. 

         Ông Lê Đinh Minh Hải, Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện cho biết thêm: Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, tuyên truyền về Luật tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, đồng thời xây dựng chuyên đề, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, nhằm giúp cho nhân dân trên địa bàn huyện hiểu biết các quy định về bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Một buổi tuyên truyền tại UBND xã Hòa Ninh cho các Hội viên hội phụ nữ trên địa bàn xã

         Theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang về việc truyên truyền Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến tận các thôn trên địa bàn huyện. Hiện nay, UBND các xã đã tổ chức tuyên truyền đến tận người dân. Tại xã Hòa Tiến, ông Đặng Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã, cho hay: UBBC xã đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, xuống tận các thôn, phổ biến những nội dung cơ bản trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tiến độ chuẩn bị bầu cử tại địa phương tới mọi người dân, trong đó đã tập trung tuyên truyền trong 04 đêm từ ngày 04/4 đến ngày 06/4/2021 đến 12 thôn trên địa bàn xã, UBND xã đã chủ động mời Báo cáo viên pháp luật huyện trực tiếp về tuyên truyền. Bên cạnh đó, xã cũng tiến hành bảo dưỡng, tu sửa lại hệ thống truyền thanh và phát thanh các bản tin, văn bản, hướng dẫn về bầu cử để nhân dân nắm bắt, tạo khí thế sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về cuộc bầu cử.  

                                    Phòng Tư pháp huyện Hòa Vang