Quận Sơn Trà tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên

   Thực hiện Chương trình hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận, chiều ngày 03/4/2021, Phòng Tư pháp quận Sơn Trà đã phối hợp với Đoàn Thanh niên quận tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến cho hơn 200 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng báo cáo viên hội nghị

   Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Trưởng phòng Phòng Phổ biến – Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật đã báo cáo các chuyên đề về “Luật Thanh niên 2020” và “Luật bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Trong đó, nhấn mạnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp; vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng như  triển khai những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung năm 2020 và triển khai 8 điểm mới cơ bản của Luật.

Toàn cảnh hội nghị

   Việc triển khai, phổ biến các văn bản luật mới đã giúp nâng cao nhận thức pháp luật của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận./.

- Phòng Tư pháp quận Sơn Trà -