Thông báo về việc tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân tại công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà

   Thông báo số 718/TB-STP ngày 18/3/2021 của Sở Tư pháp về việc tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân tại công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà/

   Chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm

Các tin khác