Quận Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

   Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế, sáng ngày 01 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lao động thuộc quận và đóng chân trên địa bàn quận.

Ông Mai Niên – UVBTVQU-Phó Chủ tịch UBND quận – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dụ pháp luật quận Ngũ Hành Sơn phát biểu quán triệt Hội nghị

 

   Tại hội nghị, đồng chí Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật thành phố đã cung cấp đầy đủ các quy định pháp luật về bầu cử như: Vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyền bầu cử, ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử…

Quan cảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân

   Qua hội nghị này, các đại biểu được tiếp thu đầy đủ những quy định pháp luật về bầu cử, nắm rõ các quy định, quy trình, các mốc thời gian, hiểu được rằng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.                                     

 

 

- Phòng Tư pháp quận Ngũ Hành Sơn -

Các tin khác