Thanh niên Sở Tư pháp ra quân "Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính"


   Thiết thực tổ chức các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên năm 2021 và  hưởng ứng chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính", ngày 13/3/2021 Chi đoàn Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã triển khai hoạt động tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính"

   Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Chi đoàn Sở Tư pháp nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong lĩnh vực cải cách hành chính, góp phần giúp đỡ người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Tại hoạt động, đoàn viên thanh niên Chi đoàn đã hỗ trợ tiếp công dân, tư vấn, hướng dẫn công dân về cách nộp hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ tránh gây phiền hà cho công dân.

Đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

Đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

   “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính” là hoạt động được Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức đồng loạt đã tạo nên hiệu ứng tốt, có sức lan tỏa và là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức trẻ trong cải cách hành chính, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên đẩy mạnh phong trào sáng kiến, giải pháp sáng tạo để hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến, xây dựng các mô hình, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Chi đoàn Sở Tư pháp

Các tin khác