Thông báo về việc công bố kết quả xét tuyển viên chức (dự kiến) tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng năm 2020

Thông báo về việc công bố kết quả xét tuyển viên chức (dự kiến) tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng năm 2020.

Chi tiết tại file đính kèm thông báo này./.

File đính kèm