Kiểm tra công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020

  Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐPHLN ngày 11/3/2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành về hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 (viết tắt là Hội đồng PHLN), Hội đồng PHLN đã thành lập Đoàn Kiểm tra do đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện phối hợp về trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan, đơn vị: Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, Công an quận Thanh Khê, Công an huyện Hòa Vang, Tòa án nhân dân thành phố, Trại tạm giam Công an thành phố. Tham dự  Đoàn Kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Hội đồng PHLN như: Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu V.

Đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng - Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc với Trại tạm giam Công an TP

Quang cảnh buổi làm việc tại Trại tạm giam Công an thành phố

 

         Tại các buổi kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đã báo cáo những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 10/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt là Thông tư số 10); những tồn tại, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác về TGPL trong hoạt động tố tụng trong thời gian đến.

         Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Châu Thanh Việt đề nghị các đơn vị trong thời gian đến tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020 như các đơn vị đã thực hiện tốt công tác giải thích, thông báo, thông tin về TGPL, tiêu biểu như Tòa án nhân dân quận Sơn Trà còn trực tiếp xác minh đương sự có thuộc diện người được TGPL hay không trong trường hợp đương sự tự nhận mình là người thuộc diện được TGPL và có nhu cầu được TGPL để gửi kèm theo văn bản thông báo và đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cử người thực hiện TGPL  đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích TGPL của đương sự. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra còn đề nghị các đơn vị khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn Thông tư liên tịch số 10 trong thời gian đến như: cần thực hiện thông tin, giải thích cho tất cả những người bị buộc tội, bị hại, đương sự theo bản thông tin về người được TGPL; trong các bảng thông tin về người được TGPL phải có chữ ký của người bị buộc tội, bị hại, đương sự và phải lưu trữ đảm bảo theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10 trong hồ sơ vụ việc. Đối với Trại tạm giam Công an thành phố cần thực hiện thống kê đầy đủ số lượng người bị tạm giữ, tạm giam thuộc diện được TGPL vào Sổ theo dõi theo quy định khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào Trại.   

         Theo đó, đồng chí Châu Thanh Việt, Trưởng Đoàn Kiểm tra cũng đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trong thời gian đến tham mưu Hội đồng thành phố tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 10 cho đội ngũ người có thẩm quyền tiến hành hành tố tụng, luật sư thực hiện TGPL, cán bộ quản lý cơ sở giam, giữ… trên địa bàn thành phố; tổ chức hội nghị truyền thông về TGPL cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Tại buổi làm việc với Tòa án nhân dân thành phố

Kiểm tra tại Tòa án nhân dân quận Sơn Trà

Đoàn kiểm tra làm việc với Công an quận Thanh Khê

         Công tác kiểm tra của Hội đồng PHLN là hoạt động theo quy định của Thông tư liên tịch số 10 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong năm 2020, đồng thời qua kiểm tra kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt, bất cập trong thực tiễn triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý trong tố tụng nhằm đảm bảo quyền của người được TGPL./.

                                                          Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước