Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Đăng ngày 30-11-2020 10:34

Thực hiện Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 6571/KH-UBND ngày 5/10/2020 của UBND thành phố về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng rà soát, kiểm tra VBQPPL cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác này tại các sở, ban, ngành, quận, huyện trên đọa bàn thành phố.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng với sự tham dự của các đại biểu là đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; đại diện các Ban của HĐND thành phố; cán bộ phụ trách công tác pháp chế, cán bộ thực hiện công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ban, ngành và cán bộ Văn phòng HĐND, UBND, Phòng Tư pháp quận, huyện trên địa bàn thành phố.

                                                                                                                                   

Đồng chí Tạ Tự Bình – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác rà soát và kiểm tra văn bản.

 

                                                                                                                                

Đồng chí Nguyễn Văn Ninh – Phó Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL,

Sở Tư pháp triển khai nội dung tập huấn tại Hội nghị

Bên cạnh việc truyền đạt những nội dung trong chương trình tập huấn nêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Ninh – Phó Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng đã dành thời gian thảo luận, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc thường gặp trong thực tiễn rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các đại biểu tham dự.

                                                                                                                                  

Đồng chí Nguyễn Văn Ninh giải đáp vướng mắc của đại biểu tham dự

Hội nghị tập huấn lần này đã trang bị kiến thức pháp luật chuyên sâu về công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức phụ trách các công tác này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác văn bản tại địa phương trong thời gian tới./.

Các tin khác