Thực hiện Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phát ngôn. Công văn số 976/STTTT-BCXB ngày 19/9/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Tư pháp cử cán bộ, công chức có tên (theo danh sách đính kèm) sau chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí./.  
Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 30 tháng 6 năm 2014, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng đối với UBND các cấp từ thành phố đến phường, xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành tại Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 30/6/2014
    1

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Thống kê truy cập

0 0 0 6 9 9 1 8 3 2
Hôm nay: 479
Hôm qua: 967
Tháng này: 21474
Tổng cộng: 0006991832