Bước 1: Đương sự hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này, nộp tại Sở Tư pháp. Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ). Cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Bước 3: Sau khi kiểm tra xong hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, Phòng chuyên môn có tờ trình đề xuất với Giám đốc Sở cấp hoặc từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động cho luật sư (kèm dự thảo Giấy đăng ký hoạt động hoặc văn bản từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động). Bước 4: Trả kết quả cho luật sư đăng ký.
Bước 1: Đại diện tổ chức chủ quản của Trung tâm tư vấn pháp luật hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này, nộp tại Sở Tư pháp. Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ). Cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Bước 3: Sau khi kiểm tra, thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, có tờ trình đề xuất với Giám đốc Sở Tư pháp cấp hoặc từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật, kèm dự thảo Giấy đăng ký hoạt động hoặc văn bản từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động. Bước 4: Trả kết quả cho Trung tâm tư vấn pháp luật (đồng thời cấp Giấy giới thiệu về việc khắc dấu cho Trung tâm tư vấn pháp luật và cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật).
Thông tin về đăng ký hoạt động của  luật sư.
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới về bán đấu giá tài sản, thay thế Nghị định 05/2005/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế cần tháo gỡ sau 4 năm triển khai. Nghị định này được đánh giá là có nhiều điểm mới, hoàn thiện hơn và đáp ứng được nhu cầu của hoạt động bán đấu giá tài sản.
Ngày 10-3, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010.

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Thống kê truy cập

0 0 0 5 4 5 1 6 7 7
Hôm nay: 1408
Hôm qua: 1195
Tháng này: 37571
Tổng cộng: 0005451677