Thông báo về việc thay đổi tên tổ chức đối với Công ty luật hợp danh FDVN

Ngày 11 /10/2021, Sở Tư pháp đã thay đổi tên tổ chức tại Mục 1 của Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý số 01/STP-GĐK cho Công ty luật hợp danh FDVN, địa chỉ trụ sở: 286/26 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng như sau:

- Tên tổ chức cũ: CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN FDVN

- Tên tổ chức sau khi thay đổi: CÔNG TY LUẬT HỢP DANH FDVN