THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tên đơn vị: SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3822.822 – 0236.3895.267

Fax: 0236.3895.267

Email: stp@danang.gov.vn

Website: www.sotuphap.danang.gov.vn