CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP

a. Bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp

b. Ông Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở

c. Ông Huỳnh Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở

d. Ông Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở

2. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ TƯ PHÁP

a. Văn phòng Sở

- Chánh Văn phòng: bà Lê Thị Xuân Nga

- Phó Chánh Văn phòng: bà Nguyễn Thị Thúy Chinh

- Phó Chánh Văn phòng: bà Ngô Thị Minh Nguyệt

b. Thanh tra Sở

- Phó Chánh Thanh tra: bà Nguyễn Quỳnh Hương

c. Phòng Bổ trợ tư pháp

- Phó Trưởng phòng phụ trách: bà Phan Thị Kim Chi

d. Phòng Hành chính tư pháp - Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Theo dõi thi hành pháp luật

- Phó Trưởng phòng phụ trách: bà Đoàn Thị Bích Trâm

- Phó Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Hoài Thu

e. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

- Trưởng phòng: ông Vũ Tiến Dũng

g. Phòng Lý lịch tư pháp

- Trưởng phòng: bà Trần Thị Hường

h. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Thu Huyền

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Ninh

3. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP

a. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

- Giám đốc: ông Trần Văn Ân

- Phó Giám đốc: bà Đào Thị Phước Hạnh

b. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

- Phó Giám đốc: bà Nguyễn Thị Kim Anh

c. Phòng công chứng số 1

- Phó Trưởng phòng: ông Lê Văn Vinh

d. Phòng công chứng số 2

- Phó Trưởng phòng: bà Trần Thị Thanh Hà

e. Phòng công chứng số 3

- Phó Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Hạnh