CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP

a. Bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp

b. Ông Huỳnh Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở

c. Ông Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở

d. Bà Lê Thị Xuân Nga - Phó Giám đốc Sở

2. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ TƯ PHÁP

a. Văn phòng Sở

- Phó Chánh Văn phòng: bà Hoàng Hoài Phương

- Phó Chánh Văn phòng: bà Nguyễn Thị Thúy Chinh

- Phó Chánh Văn phòng: bà Ngô Thị Minh Nguyệt

b. Thanh tra Sở

- Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở: ông Trần Quốc Bình

- Phó Chánh Thanh tra: bà Nguyễn Thị Hoài Thu

c. Phòng Bổ trợ tư pháp

- Trưởng phòng: bà Phan Thị Kim Chi

- Phó Trưởng phòng: bà Hồ Thị Ngọc Diệu

d. Phòng Phổ biến  - Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Theo dõi thi hành pháp luật

- Trưởng phòng: ông Vũ Tiến Dũng

- Phó Trưởng phòng: bà Đào Thị Phước Hạnh

e. Phòng Hành chính tư pháp - Lý lịch tư pháp

- Trưởng phòng: bà Đoàn Thị Bích Trâm

- Phó Trưởng phòng: bà Nguyễn Quỳnh Hương

f. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Thu Huyền

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Ninh

3. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP

a. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

- Giám đốc: ông Trần Văn Ân

b. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

- Phó Giám đốc: bà Nguyễn Thị Kim Anh

c. Phòng công chứng số 1

- Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công chứng số 1: ông Võ Quang Minh

d. Phòng công chứng số 2

- Trưởng phòng: bà Trần Thị Thanh Hà

e. Phòng công chứng số 3

- Phó Trưởng phòng: bà Nguyễn Thị Bích Vân

- Phó Trưởng phòng: ông Nguyễn Quốc Hùng