Sở Tư pháp Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

        Xem với cỡ chữ    

 

      Ngày 28/7/2017, Sở Tư pháp phối hợp với UBND quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 4777/KH-UBND ngày 27/6/2017 của UBND thành phố triển khai Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 


      Tham dự Hội nghị có đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp các quận, huyện; công chức Tư pháp-Hộ tịch 56 xã, phường.Đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

 

 

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Châu Thanh Việt-Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các quận, huyện, công chức Tư pháp-Hộ tịch các xã, phường tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND cùng cấp sớm ban hành kế hoạch xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật tại cấp xã, tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, đối với huyện Hòa Vang, trong tổng thể các hoạt động xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn góp phần thúc đẩy, thực hiện, thực hiện toàn diện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, an ninh - trật tự được giữ vũng, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.


Đồng chí Vũ Tiến Dũng - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
báo cáo nội dung tại Hội nghị


      Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Tiến Dũng - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp báo cáo các nội dung của Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 4777/KH-UBND của UBND thành phố. Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định đầy đủ về các nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như: các tiêu chí tiếp cận pháp luật, bao gồm 05 tiêu chí thành phần, 25 chỉ tiêu với tổng số 100 điểm; điều kiện, thẩm quyền công nhận; quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; niêm yết kết quả đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận cũng như quy định về kinh phí thực hiện; giao trách nhiệm cho các quan tổ chức có liên quan triển khai thực hiện./.


Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 5 2 9 3 8 3 2
Hôm nay: 416
Hôm qua: 3778
Tháng này: 28318
Tổng cộng: 0005293832