Kế hoạch số 2289/KH-UBND của ngày 30/3/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn thành phố.

        Xem với cỡ chữ    

 

     Ngày 23/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024. Đây là Chương trình hành động quan trọng có ý nghĩa thiết thực, liên quan đến bảo đảm việc thực hiện quyền của công dân, có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý dân cư, cũng như công tác quản lý hộ tịch tại địa phương.


     Để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Quyết định trên, ngày 30/3/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 2289/KH-UBND về Thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024  trên địa bàn thành phố.

 

      Mục đích của Kế hoạch nhằm đảm bảo các sự kiện hộ tịch của công dân, người nước ngoài cư trú trên địa bàn thành phố được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng quy định của pháp luật; đảm bảo mội người dân đều được cấp giấy tờ hộ tịch với đầy đủ nội dung, phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cấp, các ngành có liên quan, đảm bảo hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch có chất lượng và đạt hiệu quả.


     Nội dung thực hiện gồm trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch; nâng cao năng lực đội ngũ công chức, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp giấy chứng sinh, giấy chứng tử, thu thập và cung cấp dữ liệu sinh tử; rà soát, thống kê tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử hằng năm, bảo đảm công bố, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời; có quy chế khai thác, sử dụng các số liệu thống kê đã được công bố, phục vụ yêu cầu của tổ chức, cá nhân.


     Công tác tổ chức thực hiện được giao cho các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã theo phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao quản lý. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, phụ trách việc theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn thành phố và định kỳ tham mưu UBND thành phố xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND theo quy định.

 

Phòng Hành chính tư pháp

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 5 1 2 1 1 4 7
Hôm nay: 3843
Hôm qua: 7110
Tháng này: 437461
Tổng cộng: 0005121147