CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

        Xem với cỡ chữ          Trong thời đại kinh tế thị trường hiện nay, cùng với xu thế hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức. Một trong những thách thức lớn đó chính là việc doanh nghiệp phải đối với những rủi ro về mặt pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Để hạn chế được rủi ro đó, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có khả năng tiếp cận và nắm bắt được quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, không chỉ pháp luật trong nước mà cả pháp luật quốc tế để có những quyết định kinh doanh đúng đắn. Tuy nhiên, hiện nay đa số các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đều là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và không đủ nguồn lực để đầu tư cho nhân lực có kiến thức, trình độ và kỹ năng liên quan đến các vấn đề pháp lý. Xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, trong thời gian qua chính quyền thành phố Đà Nẵng đã rất coi trọng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


      Với chức năng là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố trong hoạt động quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong những năm qua, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với nhiều hoạt động cụ thể và dần trở thành người đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cụ thể như: tuyên truyền, phố biến pháp luật cho doanh nghiệp; giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp để hoàn thiện pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật để cung cấp cho doanh nghiệp; rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp…


     Để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện một cách đồng bộ và toàn diện, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 1349/KH-UBND ngày 26/02/2016 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020. Theo Kế hoạch này, UBND thành phố đã giao trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các tổ chức đại diện doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cụ thể. Đây chính là bảng phân công trách nhiệm của UBND thành phố dành cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cùng chung tay hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan trong phạm vi chức năng quản lý của mình. Với chức năng là cơ quan đầu mối trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong năm 2016, Sở Tư pháp đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý thiết thực cho doanh nghiệp, cụ thể:


     Sở Tư pháp đã tiếp nhận và tư vấn các vấn đề pháp lý cho 15 trường hợp bằng văn bản, tư vấn trực tiếp tại nơi làm việc cho một doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề pháp lý về đất đai. Những nội dung giải đáp của Sở Tư pháp đều đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và nhận được sự hài lòng từ phía doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu các vấn đề pháp lý giúp UBND thành phố giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục là địa chỉ đáng tin cậy để các doanh nghiệp tìm đến khi cần giải đáp những vấn đề thắc mắc về pháp lý.


     Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi Tọa đàm về giải quyết tranh chấp thương mại tại thành phố Đà Nẵng vói gần 100 doanh nhân, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia. Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải đáp thắc mắc và kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn, Sở Tư pháp đã cùng với các Sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phô ban hành Quyết định số 7202/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 ban hành Quy trình thực hiện thí điểm việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố.


     Để giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp cận các thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành cuốn Cẩm nang Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cuốn cẩm nang được biên soạn nhằm hệ thống hóa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích đối với doanh nghiệp của thành phố giúp cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Với cuốn cẩm nang này, các doanh nghiệp có thể nắm bắt một cách có hệ thống những chính sách ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích của thành phố mà doanh nghiệp được hưởng, từ đó có thể nhanh chóng tiếp cận để được hưởng hỗ trợ từ phía chính quyền thành phố.


      Để cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã kịp thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật tại địa chỉ http://vbpl.vn. Đây chính là nguồn cung cấp đầy đủ, chính thống và đáng tin cậy các văn bản quy phạm pháp luật để các doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng nhằm cung cấp các văn bản pháp luật của thành phố để đăng tải lên cổng thông tin của hiệp hội nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của hiệp hội và của doanh nghiệp. Sở cũng đã cung cấp cho Hiệp hội danh mục văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực để cung cấp cho các doanh nghiệp.


      Để các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, Sở Tư pháp thường xuyên thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện và đề xuất xử lý những hạn chế, vướng mắc nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương. Trong năm 2016, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề về doanh nghiệp năm 2016. Theo đó, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa để khảo sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp về những vướng mắc, bất cập trong các văn bản của thành phố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp sẽ tổng hợp và phối hợp với các Sở, ban, ngành tiến hành rà soát để tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.


     Một trong những khó khăn đối với doanh nghiệp hiện nay, đó chính là thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp quá rườm rà, phức tạp khiến cho doanh nghiệp tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Sở Tư pháp đã chú trọng đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong năm 2016, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và thực hiện thẩm định 24 bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành và 02 bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại các quận, huyện và phường, xã trên địa bàn thành phố. Trong đó, một số bộ thủ tục hành chính của các đơn vị như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng… có liên quan và tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu trình UBND thành phố về phương án cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp. Trên cơ sở phương án này, UBND thành phố đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ký Bản Cam kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, UBND thành phố thực hiện 07 nội dung về cải cách thủ tục hành chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp cam kết thực hiện 03 nội dung cung cấp thông tin, đề xuất kiến nghị để UBND thành phố thực hiện cải cách thủ tục hành chính.


     Ngoài ra, nhằm kêu gọi sự tham gia của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc chung tay với chính quyền hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây chính là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với đại diện doanh nghiệp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tại Lễ ký kết, Lãnh đạo 02 đơn vị đều thống nhất tăng cường hoạt động phối hợp giữa 02 đơn vị trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với mục tiêu huy động các nguồn lực triển khai có hiệu quả hơn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; phòng, chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trong thời gian tới, đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Chính phủ giao tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.


     Những hoạt động hỗ trợ hết sức thiết thực không chỉ của Sở Tư pháp mà của tất cả các cơ quan, ban ngành của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua đã tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Kết quả đó góp một phần không nhỏ giúp thành phố Đà Nẵng nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Đây chính là những kết quả ban đầu và cũng là động lực để chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường phát triển. Năm 2016 sắp kết thúc với những thành công bước đầu của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Sang năm mới 2017, chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường phát triển./.

 

Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 6 9 9 1 8 2 6
Hôm nay: 473
Hôm qua: 967
Tháng này: 21468
Tổng cộng: 0006991826