Khen thưởng “tập thể lao động xuất sắc” năm 2014

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Công văn số 11607/UBND-VX ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Tại mục 2 của Công văn yêu cầu các đơn vị phải đăng tải tóm tắt thành tích của cá nhân và tập thể được khen thưởng trên phương tiện thông tin thuộc quyền quản lý, Sở Tư pháp trong năm 2014 có các tập thể đề nghị UBND thành phố khen thưởng “tập thể lao động xuất sắc” như sau:

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

 

Số TT

Đơn vị được khen thưởng

Tóm tắt thành tích

01

Phòng Bổ Trợ tư pháp

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp trong các lĩnh vực khó và phức tạp như Công chứng, luật sư, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, tư vấn pháp luật, trọng tài thương mại, giao dịch bảo đảm. Trong năm 2014 đã tổ chức thực hiện quy hoạch, Đề án phát triển tổ chức hành nghề Công chứng ở thành phố…

02

Phòng Hành chính tư pháp

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài, nhận cha mẹ, con, đăng ký khai sinh, khai tử có yếu tố nước ngoài, công tác quốc tịch, kiểm tra, hướng dẫn công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực đối với UBND xã phường, quận huyện trên địa bàn thành phố và tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước giải quyết hồ sơ hầu hết đúng hẹn, nhanh hơn thời gian hẹn, đáp ứng được tinh thần cải cách thủ tục hành chính...

03

Phòng Văn bản quy phạm pháp luật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Kiểm tra VBQPPL, Tổ chức rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND và UBND, theo dõi công tác pháp chế sở, ngành, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác soạn thảo văn bản, kiểm tra, rà soát văn bản pháp chế ngành. Trong năm có 02 sáng kiến được công nhận: Đề tài khoa học cấp cơ sở "Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL của HĐND và UBND tại thành phố Đà Nẵng-thực trạng và giải pháp" được Viện khoa học và Pháp lý – Bộ Tư pháp đánh giá xuất sắc. Tham gia trực tiếp soạn thảo dự thảo Nghị một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, nhiều nội dung đề xuất đã được lãnh đạo thành phố chấp thuận.

 

    Đính kèm Tờ trình đề nghị UBND thành phố xem xét công nhận"tập thể lao động xuất sắc" cho 03 tập thể trên

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 5 2 5 4 6 0 0
Hôm nay: 1085
Hôm qua: 1413
Tháng này: 79883
Tổng cộng: 0005254600