Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    


     Ngày 02/7/2016, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung các văn kiện của Đảng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và nhân viên đang làm việc tại các Văn phòng Công chứng thuộc thành phố. Đồng chí Võ Thị Như Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.


Đồng chí Võ Thị Như Hoa – Phó Bí thư Đảng úy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


     Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 07-6-2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  và Kế hoạch số 51-KH/ĐU, ngày 13-6-2016 của Đảng ủy Sở Tư pháp  về Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

 


Đồng chí Bùi Xuân, Phó Trưởng ban  Ban Tuyên giáo Thành úy,
Báo cáo viên tại Hội nghị

 

     Hội nghị được nghe đồng chí Bùi Xuân, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016- 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. 


     Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Như Hoa đề nghị toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp trên cơ sở những nội dung được nghiên cứu, học tập, tiếp tục tự quán triệt, nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố. Đồng thời, yêu cấu tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp thực hiện viết bài thu hoạch cá nhân đảm bảo các nội dung: nhận thức của cá nhân về thực trạng (những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân) của đất nước và thành phố Đà Nẵng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, thành phố từ nay đến năm 2020; những kiến nghị về các biện pháp của ngành, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình; xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong việc thực hiện các nghị quyết nêu trên. Việc triển khai viết thu hoạch được tiến hành ngay sau khi tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết và gửi về Đảng ủy Sở trước ngày 10 tháng 7 năm 2016./.    

Đảng ủy Sở Tư pháp

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 4 6 1 2 2 7 0
Hôm nay: 10991
Hôm qua: 9058
Tháng này: 266435
Tổng cộng: 0004612270