Thông báo về việc giới thiệu Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng 

Ngày 09/9/2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3352/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày 26/12/2018).

Sở Tư pháp kính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết (Kèm theo Thông báo này Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố). Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, thực hiện TTHC, Sở Tư pháp giới thiệu chi tiết Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở như sau:

1. Danh mục Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Bộ TTHC gồm 123 TTHC thuộc 14 lĩnh vực:

a) Lĩnh vực công chứng: 25 TTHC

b) Lĩnh vực Luật sư: 15 TTHC

c) Lĩnh vực Đấu giá tài sản: 08 TTHC

d) Lĩnh vực Giám định tư pháp: 07 TTHC

đ) Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý: 08 TTHC

e) Lĩnh vực Trọng tài thương mại: 17 TTHC

g) Lĩnh vực Tư vấn pháp luật: 06 TTHC

h) Lĩnh vực Hòa giải thương mại: 13 TTHC

i) Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: 05 TTHC

k) Lĩnh vực Hỗ trợ kết hôn: 05 TTHC

l) Lĩnh vực Quốc tịch: 05 TTHC

m) Lĩnh vực Hộ tịch - Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: 03 TTHC

n) Lĩnh vực Bồi thường nhà nước: 03 TTHC

o) Lĩnh vực Lý lịch tư pháp: 03 TTHC

Chi tiết Danh mục Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp kèm theo Thông báo này.

2. Về truy cập Bộ TTHC

Bộ TTHC được cập nhật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin theo quy định, cụ thể như sau:

  1. Trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng

Truy cập tại địa chỉ http://dichvucong.danang.gov.vn, chọn "sở, ban, ngành", chọn "Sở Tư pháp".

  1. Trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp

Truy cập tại địa chỉ https://sotuphap.danang.gov.vn, chọn chuyên mục "Thủ tục hành chính".

  1. Niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp tại Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

Trên đây là Thông báo về việc giới thiệu Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng. Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được biết và thuận lợi trong việc tra cứu, thực hiện TTHC./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 4 9 3
Hôm nay: 7
Hôm qua: 1540
Tháng này: 23976
Tổng cộng: 0007016493