BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

        Xem với cỡ chữ    

         Sáng ngày 17/7/2020, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cùng các Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở, Trưởng phòng Phòng Tư pháp quận, huyện và một số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn thành phố dự Hội nghị.

 

Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì điểm cầu Hà Nội

 

        Hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2020 và nội dung trọng tâm của các Báo cáo chuyên đề về: "Một số điểm mới và dự kiến Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật", "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản" và "Nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp tham gia giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công trong thời gian tới".

 

         Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước những ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây nên; việc tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tư pháp đã gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, toàn Ngành Tư pháp đã kịp thời chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, có giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch; tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, nhất là 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành và các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; hoàn thành 54/98 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn.

 

          Tham gia thảo luận tại Hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu nhất trí cao với nội dung các báo cáo của Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp để tìm ra những giải pháp thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương ở một số lĩnh vực để đảm bảo công tác tư pháp đạt hiệu quả.

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 (Điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng)

 

        Tại thành phố Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ công tác, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, HĐND, UBND thành phố và đạt được những kết quả công tác đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đặc biệt, trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

 

         6 tháng cuối năm 2020, toàn Ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành và các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với diễn biến mới của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ…

 

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các ngành, địa phương trong công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020; đặc biệt như: công tác văn bản; tham mưu cấp có thẩm quyền các văn bản liên quan đến dịch Covid-19; lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp ngày một phát triển đến gần với xã hội và người dân; công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được tăng cường; thực hiện tốt công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế… Trong 6 tháng cuối năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị toàn ngành cần tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhóm giải pháp trọng tâm, khắc phục tồn tại, hạn chế bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao; tiếp tục ưu tiên, tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu Lãnh đạo các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố chuẩn bị Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tư pháp trên địa bàn, nhất là đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp như luật sư, đấu giá tài sản, công chứng…./.

 

                                                                 - Văn phòng Sở Tư pháp -

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 4 6 2
Hôm nay: 1516
Hôm qua: 1045
Tháng này: 23945
Tổng cộng: 0007016462