Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

        Xem với cỡ chữ    

 

     Ngày 06/02/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật (PBGDPL) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phát biểu tại Hội nghị

 

         Tại Hội nghị, các thành viên đã đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và kết quả thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố năm 2019. Trong năm qua, Hội đồng thành phố đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PBGDPL, đặc biệt đã bám sát chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ; công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng cũng như giữa các cơ quan thành viên với cơ quan thường trực Hội đồng ở cả hai cấp thành phố và quận, huyện tiếp tục được tăng cường hiệu quả, điển hình như: Sở Tư pháp đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè cho 14.852 công chức, viên chức và người lao động ở các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông với các chuyên đề pháp luật như: Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Công an thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức 40 buổi báo cáo chuyên đề về an toàn giao thông tại các Trung tâm đào tạo lái x echo 3.750 học viên; Hội Nông dân thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền cho 101.940 lượt cán bộ, hội viên hội nông dân về Luật Trồng trọt, chính sách nông nghiệp, phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức 2.081 điểm tuyên truyền cho 130.013 lượt người tham dự trên các lĩnh vực pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống xâm hại trẻ em, an toàn giao thông…

 

 

Đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng thành phố năm 2019
 

      Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu UBND thành phố và Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố ban hành các Kế hoạch, Chương trình nhằm triển khai công tác PBGDPL và hoạt động phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố như: Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND thành phố về triển khai công tác PBGDPL năm 2019; Chương trình số 11/CTr-HĐ ngày 22/02/2019 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố về hoạt động phối hợp công tác PBGDPL năm 2019.

     Năm 2020, Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Đà Nẵng tiếp tục xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động PBGDPL; tăng cường công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); tiến hành kiểm tra hoạt động PBGDPL của các thành viên Hội đồng thành phố và Hội đồng quận, huyện…

 

 

Đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phát biểu kết luận Hội nghị

 

    Kết luận Hội nghị, đ/c Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các thành viên Hội đồng thành phố nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nội dung và hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng khu vực; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017-2021 đã được UBND thành phố ban hành; phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật thành phố trong công tác tuyên truyền PBGDPL./.

 

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 5 9 2
Hôm nay: 106
Hôm qua: 1540
Tháng này: 24075
Tổng cộng: 0007016592