Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025

        Xem với cỡ chữ    

 

    /documents/10192/2032812/7136+kh.signed.pdf/2537ef74-8256-438f-a826-e688054ab293

     

     Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 7136/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2025.

      Tại Kế hoạch số 7136/KH-UBND, UBND thành phố đã quy định cụ thể các nội dung thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án, phán quyết của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng và tổ chức các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

     Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đã phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; thời gian triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu trên tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các tổ chức khác trên địa bàn thành phố. 

     Việc tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 7136/KH-UBND sẽ góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trực tiếp tham gia hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đính kèm Kế hoạch).

                                                   Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 5 7 7
Hôm nay: 91
Hôm qua: 1540
Tháng này: 24060
Tổng cộng: 0007016577