NGÀNH TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020

        Xem với cỡ chữ    

         Sáng ngày 10/01/2019, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp; Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các quận, huyện; các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Tư pháp quận, huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường được khen thưởng về thành tích công tác năm 2019 và toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Khối Văn phòng Sở Tư pháp. Hội nghị do đồng chí Võ Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì.

 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020

 

             Theo báo cáo kết quả công tác tư pháp của thành phố Đà Nẵng, năm 2019, toàn Ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong công tác văn bản, ngoài thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu tốt các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao; tham mưu các bước xây dựng Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham gia rà soát tính pháp lý nhiều dự án lớn, các vụ việc phức tạp được UBND thành phố giao; nghiên cứu tham gia ý kiến với các sở, ngành về một số nội dung liên quan đến tính pháp lý trong đấu thầu, đấu giá, quyết định chủ trương đầu tư… Trong công tác bổ trợ tư pháp, năm 2019, Sở Tư pháp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các Văn phòng công chứng, qua đó hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này; xử phạt nghiêm đối với các Văn phòng công chứng và Công chứng viên vi phạm pháp luật, đưa hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, hoạt động đúng pháp luật; đồng thời đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hoạt động bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản năm qua cũng đã đem lại hiệu quả cao, bán đấu giá thành nhiều lô đất do thành phố giao, vượt giá khởi điểm, đóng góp lớn cho ngân sách thành phố. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, lý lịch tư pháp, hành chính tư pháp, quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật cũng tiếp tục được quan tâm triển khai và đạt được nhiều kết quả trong năm 2019.

 

         Tại Hội nghị, Phòng Tư pháp các quận, huyện cũng đã có những trao đổi về khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ tư pháp năm 2019 liên quan đến các lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực, tuyên truyền, công tác cán bộ… Chủ trì Hội nghị và Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở đã có những giải đáp, đưa ra các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

 

Lãnh đạo Phòng Tư pháp các quận, huyện phát biểu tại Hội nghị

 

          Với những nỗ lực không ngừng, năm 2019, Sở Tư pháp đã được Bộ Tư pháp xếp hạng A (xuất sắc) trong 9 năm liền từ năm 2011 đến năm 2019; nhiều tập thể, cá nhân Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt có 01 trường hợp được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

           Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2019.

 

 

Đ/c Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019

 

Đ/c Tạ Tự Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen Giám đốc Sở Tư pháp cho các cá nhân quận/huyện, xã/phường có thành tích tốt trong CTTP năm 2019

           

            Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Như Hoa tuyên dương kết quả đạt được của toàn Ngành Tư pháp trong năm 2019. Đồng thời, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch; đảm bảo công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn thành phố đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch; đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp đưa tiêu chí này vào Quy định về đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua, khen thưởng đối với Phòng Tư pháp các quận, huyện hàng năm. Các phòng, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, quan tâm, chú trọng công tác tiếp công dân trên các lĩnh vực công tác tư pháp, đặc biệt đối với công tác hộ tịch. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 522/TB-TU ngày 27/6/2019 tại buổi làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp. Riêng đối với Phòng Tư pháp huyện Hòa Vang, phối hợp với Phòng Hành chính tư pháp - Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Theo dõi thi hành pháp luật thuộc Sở theo dõi tình hình, biến động đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng tại chùa Quang Châu, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Giao Phòng Tư pháp các quận, huyện đề xuất 05 sáng kiến, ý tưởng mà địa phương sẽ triển khai, áp dụng trong năm 2020 và 05  sáng kiến, ý tưởng đề nghị các cơ quan khác triển khai, áp dụng trong năm 2020 nhằm cải tiến, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc được giao (các sáng kiến, ý tưởng đề nghị các cơ quan khác triển khai, áp dụng phải có ý kiến thống nhất của cơ quan được đề xuất).

 

              Đ/c Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận Hội nghị

         

          Cuối cùng, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị toàn ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để công tác tư pháp năm 2020 đạt hiệu quả cao hơn, góp phần tích cực vào sự phát triển của Ngành nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói chung./.

 

                                                                                        - Văn phòng Sở Tư pháp -

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 6 0 0
Hôm nay: 114
Hôm qua: 1540
Tháng này: 24083
Tổng cộng: 0007016600