Quận Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

 

     Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, đồng thời khen thưởng, động viên các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Ngũ Hành Sơn chủ trì Hội nghị

 

     Trong năm qua, các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Ngũ Hành Sơn đã góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt Chương trình Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và ban hành các văn bản phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai, phổ biến các văn bản luật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn quận. Toàn quận đã tổ chức 992 cuộc tuyên truyền với 31.100 lượt người tham dự, biên soạn và phát hành 30.020 tờ gấp tuyên truyền, tiếp nhận và chuyển 410 tài liệu tuyên truyền pháp luật về lao động cho thanh niên và 3.500 tài liệu tuyên truyền do Sở Tư pháp thành phố cấp về UBND các phường. Về công tác hòa giải ở cơ sở, sau khi củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có 133 tổ hoà giải/730 hoà giải viên, kết quả hòa giải thành 58/62 vụ, việc đạt tỷ lệ 93,55% (chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 04 vụ, việc). 

     Hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hoạt động tư vấn pháp luật đã có những kết quả rõ nét. Việc kết hợp các hình thức thông tin, tuyên truyền mới và truyền thống được đẩy mạnh đã có sức thu hút, làm cho pháp luật dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn đối với nhân dân, trong đó việc tuyên truyền bằng hình thức "Phiên tòa giả định" được tổ chức đầu tiên ở phường Mỹ An do Hội LHPN phường phối hợp với Công an phường thực hiện có nhiều hiệu ứng tuyên truyền tích cực và được nhân rộng tại phường Hòa Hải và các phường còn lại trong thời gian đến. Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận và Báo cáo viên pháp luật quận đã có những thảo luận sôi nổi về kết quả hoạt động trong năm và đề xuất các giải pháp đổi mới trong công tác tuyên  truyền trong thời gian đến.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục   pháp luật quận Ngũ Hành Sơn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

 

     Đồng chí Nguyễn Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Ngũ Hành Sơn biểu dương và hoan nghênh những cố gắng và những thành tích nói trên của Hội đồng trong năm qua; đồng thời nêu ra một số nội dung công việc cần lưu ý tập trung triển khai thực hiện trong thời gian đến như: Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; tổ chức phổ biến, giới thiệu những văn bản pháp luật mới và văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức và đời sống của Nhân dân; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch của UBND thành phố về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2021 và Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021"./.

Phòng Tư pháp quận Ngũ Hành Sơn

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 5 3 7
Hôm nay: 51
Hôm qua: 1540
Tháng này: 24020
Tổng cộng: 0007016537