UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

 

      Thực hiện Kế hoạch số 7538/KH-UBND ngày 07/11/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ ngày 19/11/2019 đến ngày 21/11/2019, Đoàn Kiểm tra của UBND thành phố do đồng chí Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí là đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội, HĐND và UBND thành phố,  đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và công chức Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và kiểm tra 03 công tác nêu trên tại UBND quận Hải Châu, UBND quận Ngũ Hành Sơn và UBND huyện Hòa Vang.

 

 

Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra tại UBND quận Ngũ Hành Sơn

 

     Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã nghe báo cáo của các đơn vị về tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cùng với đó, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, nghiệp vụ trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của 6 đơn vị như: công tác ban hành văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật…

 

Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra tại UBND quận Hải Châu

 

     Đối với công tác hòa giải ở cơ sở tại các quận, huyện, ngoài việc kiểm tra công tác ban hành văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện, Đoàn còn kiểm tra kết quả củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và hòa giải viên; tình hình kết quả hoạt động của các tổ hòa giải; đặc biệt là việc thanh toán thù lao giải quyết các vụ, việc hòa giải cho hòa giải viên.

 

 

Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Sở Du lịch

 

      Đối với công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Đoàn đã kiểm tra trực tiếp việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; sự phân công, giao nhiệm vụ cho công chức đầu mối, công chức phụ trách theo dõi, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; kết quả đánh giá, công nhận, cấp xã đat chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận, huyện; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và một số nội dung liên quan khác.

 

 

Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra tại UBND huyện Hòa Vang

 

     Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, đồng chí Tạ Tự Bình - Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra đã nêu kết luận kiểm tra đối với các đơn vị được kiểm tra về những nhiệm vụ cần phải khẩn trương thực hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới./.

Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 5 4 0
Hôm nay: 54
Hôm qua: 1540
Tháng này: 24023
Tổng cộng: 0007016540