Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

        Xem với cỡ chữ    

Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

Phụ lục thủ tuc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 08/4/2019  của Chủ tịch UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Mục XV Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 4 6 5
Hôm nay: 1519
Hôm qua: 1045
Tháng này: 23948
Tổng cộng: 0007016465