Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019; triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, Nghị quyết hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

        Xem với cỡ chữ    

         Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW và thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây; Nghị quyết hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

 

Đồng chí Phạm Tấn Xử - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

         6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, sâu sát trên tất cả các mặt công tác, từ thực hiện nhiệm vụ chính trị đến công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể thuộc Sở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được tăng cường, kịp thời quan tâm, nắm bắt tư tưởng của đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm kịp thời, đề xuất Đảng ủy Khối chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; chỉ định 1 bí thư, 1 phó bí thư và 2 cấp ủy chi bộ; cử 02 đảng viên tham gia bồi dưỡng lớp đảng viên mới…

 

Đồng chí Huỳnh Bá Hảo, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

 

         Đảng ủy Sở và các chi bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30-11-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án thực hiện Chương trình thành phố "4 an" đến năm 2020, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Chỉ đạo các chi bộ nghiên cứu, quán triệt đến đảng viên, quần chúng nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…

 

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố biểu dương các kết qủa đạt được 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Sở Tư pháp, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng còn lại là tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải được đặt lên hàng đầu, có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng. Có nhận thức đúng thì hành động mới đúng. Thường xuyên chú trọng nhắc nhở các đảng viên, quần chúng ứng xử với các trang mạng xã hội một cách đúng đắn, phù hợp. Tiếp tục hưởng ứng việc triển khai 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc đại hội chi bộ hết nhiệm kỳ. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện cần thiết cho việc thành lập các tổ xây dựng văn kiện, nhân sự, tổ hậu cần chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

 

Đồng chí Châu Thanh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trình bày Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

 

         Tại Phần thứ II của Hội nghị, toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã được nghe đồng chí Huỳnh Bá Hảo, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thông tin tình hình Biển Đông thời gian gần đây. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đồng chí Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 

         Bên cạnh đó, đồng chí Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), giới thiệu các nội dung khi tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; tiêu chuẩn cấp ủy viên; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; quy trình nhân sự cấp ủy; thực hiện bầu cử trong đại hội…

 

Quang cảnh hội nghị

 

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Bá Hảo, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Chi bộ trong 6 tháng cuối năm 2019 khi sinh hoạt chi bộ định kỳ tiếp tục tuân theo nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó chú trọng sinh hoạt chuyên đề; phát huy sự mạnh dạn của đảng viên trẻ tham gia phát biểu ý kiến xây dựng đảng bộ; từng đảng viên phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Sở Tư pháp trong sạch, vững mạnh trong thời gian đến. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị./.

 

- Đảng ủy Sở Tư pháp -

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 6 9 9 1 8 5 4
Hôm nay: 501
Hôm qua: 967
Tháng này: 21496
Tổng cộng: 0006991854