Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW, Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị và nghe tình hình thời sư

        Xem với cỡ chữ    

         Ngày 29 tháng 6 năm 2019, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25-02-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; nghe tình hình thời sự trong nước và nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

 

Đồng chí Võ Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2019

 

         Hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế 6 tháng đầu năm 2019; đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo các nội dung của Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25-02-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

 

Đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo Nghị quyết số 43-NQ/TW và Quy định số 179-QĐ/TW

 

         Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW, Quy định số 179-QĐ/TW và thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế 6 tháng đầu năm 2019 nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, quy định, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng và tham gia tích cực đấu tranh các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc.

 

Quang cảnh hội nghị

 

         Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW, Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các thông tin tình hình thời sự đến đảng viên, quần chúng trong chi bộ để mỗi đảng viên, quần chúng nắm bắt đầy đủ, sâu sắc hơn tinh thần, nội dung của các nghị quyết, quy định; đồng thời, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng viết bài thu hoạch cá nhân, trong đó lưu ý liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

- Đảng ủy Sở Tư pháp -

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 6 9 9 1 8 4 8
Hôm nay: 495
Hôm qua: 967
Tháng này: 21490
Tổng cộng: 0006991848