Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

        Xem với cỡ chữ    

        Vừa qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

 

        Hội nghị đã nghe đồng chí Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đó là: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

 

Đồng chí Võ Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở Tư pháp

phát biểu kết luận hội nghị

 

        Việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng và tham gia tích cực đấu tranh các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc.

 


Đồng chí Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo các nghị quyết, kết luận

của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII

 

        Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt nội dung nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII đến đảng viên, quần chúng trong chi bộ để mỗi đảng viên, quần chúng nắm bắt đầy đủ, sâu sắc hơn tinh thần, nội dung của các nghị quyết, kết luận; Đồng thời, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng viết bài thu hoạch cá nhân, trong đó lưu ý liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII./.

               Đảng ủy Sở Tư pháp

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 6 0 3 9 0 4 0
Hôm nay: 6114
Hôm qua: 7797
Tháng này: 31731
Tổng cộng: 0006039040