Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

         Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí đồng chí Võ Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy Sở-Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở Tư pháp.

 

         Trong năm 2018, Đảng ủy Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, sâu sát trên tất cả các mặt công tác, từ thực hiện nhiệm vụ chính trị đến công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể thuộc Sở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được tăng cường, kịp thời quan tâm, nắm bắt tư tưởng của đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được thực hiện đảm bảo đúng quy định, trong năm 2018, đã kết nạp 02 đảng viên (đạt 100% Nghị quyết Đảng ủy Sở đề ra), chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên. Đảng ủy Sở và các chi bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng", Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25-12-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" và các nội dung "5 xây", "3 chống theo Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiểm tra ý thức, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ…

 

         Qua đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018, có 4/4 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có 41/42 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 19,5%.

 

Đồng chí Võ Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị


         Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng được Bộ Tư pháp xếp hạng A (xuất sắc) trong 8 năm liền từ năm 2011 đến năm 2018, Công đoàn Sở được Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố công nhận là đơn vị xuất sắc tiêu biểu năm 2018 và Chi đoàn Sở Tư pháp được Đoàn Khối Các cơ quan thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc.

 

Đồng chí Võ Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

tặng Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

 

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Như Hoa yêu cầu các Chi bộ trong năm 2019 khi sinh hoạt chi bộ định kỳ tiếp tục tuân theo nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó chú trọng sinh hoạt chuyên đề; đồng thời đánh giá theo 5 tiêu chí mà Đảng ủy đã đề ra trong việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như việc triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm; phát huy sự mạnh dạn của đảng viên trẻ tham gia phát biểu ý kiến xây dựng đảng bộ; từng đảng viên phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ đảng viên góp phần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Sở Tư pháp trong sạch, vững mạnh trong thời gian đến./.

             Đảng ủy Sở Tư pháp

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 7 0 1 6 5 0 8
Hôm nay: 22
Hôm qua: 1540
Tháng này: 23991
Tổng cộng: 0007016508