Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" và Công văn số 2219/BTP-TĐKT ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018, Sở Tư pháp kính đề nghị các cơ quan, đơn vị xét chọn những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Tư pháp để đề nghị Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp".

* File đính kèm:

Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp".

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp".

Công văn số 2219/BTP-TĐKT ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 5 9 2 2 5 8 1
Hôm nay: 265
Hôm qua: 854
Tháng này: 19544
Tổng cộng: 0005922581