UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các quyết định, kế hoạch của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục phap luật giai đoạn 2017-2021

        Xem với cỡ chữ    

     Thực hiện Kế hoạch số 1524/KH-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thành phố Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 12/3/2018, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin và các Quyết định, Kế hoạch của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

 

     Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Kỳ Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục thành phố; đồng chí Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể thuộc thành phố; đại diện lãnh đạo UBND quận, huyện; Báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện.

 

     Đồng chí Hồ Kỳ Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

     Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Kỳ Minh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện cần đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu qủa Luật tiếp cận thông tin; tập trung chỉ đạo công tác phổ biến, tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin; ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật tiếp cận thông tin; củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê phục vụ cho việc cung cấp thông tin; rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất để tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin…Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường nhiệm vụ phổ biến, gáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021 theo các Quyết định, Kế hoạch của UBND thành phố.

 

Đồng chí Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật thành phố báo cáo Luật Tiếp cận thông tin 

 

     Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Tự Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật thành phố đã báo cáo những nội dung trọng tâm, cơ bản của Luật tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 04/6/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là đạo luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khái minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng thời tại hội nghị cũng đã triển khai các quyết định, kế hoạch của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn thành phố: Quyết định số 4932/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 7508/KH-UBND ngày 25/9/2017 triển khai Quyết định số 1163/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố; Quyết định số 5843/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 1957/KH-UBND ngày 21/3/2018 tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thánh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 5 4 0 8 2 8 2
Hôm nay: 952
Hôm qua: 1739
Tháng này: 45198
Tổng cộng: 0005408282