Hoà Vang tổ chức hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý

        Xem với cỡ chữ    

     Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2018, UBND huyện Hoà Vang tổ chức hội nghị phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cho hơn 400 lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, xã và Báo cáo viên pháp luật huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Châu Thanh Việt - Phó giám đốc Sở Tư pháp đồng thời là Báo cáo viên của hội nghị, đồng chí Bùi Nam Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện.

 

Đồng chí Châu Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố báo cáo tại buổi hội nghị

 

     Tại Hội nghị, đồng chí Châu Thanh Việt đã báo cáo về các điều luật cơ bản và các điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý. Hai văn bản luật này đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2017. Luật Trợ giúp pháp lý có 8 chương, 48 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có 9 chương, 78 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

 

Đồng chí Bùi Nam Dũng - PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Nam Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Quốc hội ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay.

 

Toàn cảnh Hội nghị 

     

     Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Nam Dũng cũng đã yêu cầu Phòng Tư pháp chủ động phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện. Đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý đều được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; chú trọng quan tâm đến đối tượng ở các xã miền núi, người dân tộc thiểu số./. 

                                        Đình Quảng - Phòng Tư pháp huyện Hòa Vang

 

 

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 5 4 0 8 1 8 7
Hôm nay: 857
Hôm qua: 1739
Tháng này: 45103
Tổng cộng: 0005408187