Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

        Xem với cỡ chữ    

     Thực hiện kế hoạch số 154-KH/ĐU ngày 03/01/2018 của Đảng ủy Sở Tư pháp về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 27/01/2018, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp.

 

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố, là Báo cáo viên Hội nghị; đồng chí Võ Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố, Báo cáo viên Hội nghị

 

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa truyền đạt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được ban hành vào ngày 25/10/2017, đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyêt số 20-NQ/TW Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW Về công tác dân số trong tình hình mới.

 

    

Đồng chí Võ Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

     Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng lần này nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ Sở hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết. Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng và tham gia tích cực đấu tranh các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc.

 

     Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Như Hoa yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu đến đảng viên, quần chúng trong chi bộ để mỗi đảng viên, quần chúng nắm bắt đầy đủ, sâu sắc hơn tinh thần, nội dung của Nghị quyết. Đồng thời đồng yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng phải viết bài thu hoạch cá nhân, trong đó lưu ý liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân, chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm, biện pháp cụ thể của cá nhân./.

    -  Đảng ủy Sở Tư pháp - 

     

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 5 9 2 2 4 0 6
Hôm nay: 90
Hôm qua: 854
Tháng này: 19369
Tổng cộng: 0005922406