UBND quận Thanh Khê tập huấn quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

        Xem với cỡ chữ    

      Nhằm triển khai những nội dung Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 4777/KH-UBND ngày 27/6/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 31/10/2017, UBND quận Thanh Khê đã tổ chức hội nghị tập huấn những nội dung trên.

 

     Tham gia hội nghị tập huấn gồm có đội ngũ cán bộ pháp chế tại quận và các phường trên địa bàn quận Thanh Khê. Hội nghị đã được nghe ông Vũ Tiến Dũng, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp phổ biến về mục tiêu, nguyên tắc thực hiện và nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, báo cáo viên còn hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí tiếp cận pháp luật, cách thức tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đồng chí  Vũ Tiến Dũng - Trưởng phòng PBGDPL báo cáo tại Hội nghị

 

      Hội nghị lần này nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ pháp chế tại quận và các phường trên địa bàn quận Thanh Khê nắm vững nội dung và triển khai kịp thời, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần vào mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh./.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

0 0 0 5 1 2 1 2 0 8
Hôm nay: 3904
Hôm qua: 7110
Tháng này: 437522
Tổng cộng: 0005121208