Lịch công tác

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Thời gian Nội dung công việc Thành phần Địa điểm Ghi chú

Thứ Hai

19/6

S - Giám đốc Võ Thị Như Hoa dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (từ ngày 22/5 - 21/6/2017)   Hà Nội  
- 08h30: Phó Giám đốc Tạ Tự Bình dự buổi đối thoại của Lãnh đạo thành phố với các hộ dân khiếu kiện liên quan đến giải tỏa thu hồi đất dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân   Hội trường Quận ủy Cẩm Lệ  
Phó Giám đốc Huỳnh Bá Hảo và Phó Giám đốc Châu Thanh Việt làm việc tại cơ quan      
C - 14h00: Phó Giám đốc Tạ Tự Bình  họp về việc xử lý thu hồi đất thuộc giải tỏa dự án Khu đô thị Phước Lý   Phòng họp số 1, UBND quận Cẩm Lệ  
- 16h00: Phó Giám đốc Tạ Tự Bình họp giao ban Lãnh đạo UBND thành phố   Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3 - TTHC thành phố  
- 14h00: Phó Giám đốc Châu Thanh Việt làm việc với Văn phòng Công chứng Nguyễn Hải Sâm   Văn phòng Công chứng Nguyễn Hải Sâm  
- Phó Giám đốc Huỳnh Bá Hảo làm việc tại cơ quan      

Thứ Ba

20/6

S - 08h00: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố cho ý kiến về công tác cán bộ   Hội trường Trường Chính trị thành phố  
       
C - Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan      
       

Thứ Tư

21/6

S - Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan      
       
C - Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan      
       

Thứ Năm

22/6

S - Phó Giám đốc Huỳnh Bá Hảo, Phó Giám đốc Châu Thanh Việt làm việc tại cơ quan      
- 08h00: Phó Giám đốc Tạ Tự Bình dự HN tập huấn Đánh giá tác động của chính sách cho cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật  

Thành phố Hồ Chí Minh

 
C Phó Giám đốc Châu Thanh Việt làm việc tại cơ quan      
- 14h00: Phó Giám đốc Tạ Tự Bình dự HN tập huấn Đánh giá tác động của chính sách cho cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật   Thành phố Hồ Chí Minh  
- 14h00: Phó Giám đốc Huỳnh Bá Hảo dự Hội nghị sơ kết chương trình khởi nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017   Hội trường số 1, tầng 2 - TTHC thành phố  

Thứ Sáu

23/6

S - 08h00: Giám đốc Võ Thị Như Hoa Phó Giám đốc Châu Thanh Việt dự Hội nghị triển khai Luật đấu giá tài sản    Hội trường số 2, tầng 2 - TTHC thành phố  
- Phó Giám đốc Tạ Tự Bình Phó Giám đốc Huỳnh Bá Hảo làm việc tại cơ quan      
C Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan      
       

Thứ Bảy

24/6

S - 08h00: Phó Giám đốc Huỳnh Bá Hảo dự Ngày hội "Thanh thiếu niên Hải Châu nói không với chất cấm" năm 2017   Hội trường tầng 2 - UBND quận Hải Châu  
       
C        
       

Chủ Nhật

25/6

S        
       
C        
       

 

 


Xem thêm lịch khác

 

Tìm kiếm bài viết: